Wat is PAZU?

Het overleg PAZU is een collegiaal overleg met een informele status. Dit overleg is in het voorjaar van 1964 ingesteld op initiatief van dhr. A. Bloemendal van het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Het overleg werd in die tijd aangeduid als "Contactkring van Archivarissen / Hoofden Post en Archiefzaken Universiteiten en Hogescholen in Nederland". Later is dit gewijzigd in Kontaktgroep en weer later in Overleg Post en Archiefzaken Universiteiten. De eerste vergadering vond plaats op 21 oktober 1964 bij de Rijksuniversiteit Leiden. De heer A. Bloemendal was de eerste voorzitter, de heer H.J. van Meerendonk was de eerste secretaris.