Wat doet PAZU?

Het doel van de PAZU-bijeenkomsten werd in 1964 als volgt geformuleerd: Het gezamenlijk bespreken van problemen aangaande post- en archiefzaken. Uitwisseling van gedachten en bestudering van sommige van deze problemen. Waarbij de bijzondere positie van elke instelling gerespecteerd zal worden.

Natuurlijk is het doel van de PAZU bijeenkomsten in de loop der jaren gewijzigd. Vele ontwikkelingen zorgen voor telkens wijzigende inzichten, waarbij de onvermijdelijke overgang van analoog naar digitaal een wezenlijk effect zal hebben op de toekomstige informatiehuishouding. Het gezamenlijk inventariseren, bespreken en oplossen van problemen op het gebied van de documentaire informatieverzorging en -voorziening in al haar facetten is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de al dan niet gethemamitiseerde bijeenkomsten. Het uitwisselen van ervaringen, maar ook het vervaardigen en onderhouden van voortgebrachte producten zoals het rapport institutioneel onderzoek 'Een Academische Zaak 1', het basisselectiedocument (BSD) openbare- en bijzondere universiteiten 1985, beheersregels (raamregeling PAZ openbare- en bijzondere universiteiten) benadrukken dat PAZU meer is dan enkel nog een informeel overlegorgaan. PAZU komt tweemaal per jaar bijeen, meestal in mei en november.Vele activiteiten worden uitgevoerd door werkgroepen waarvan een aantal permanente voor doorlopende onderwerpen en een aantal ad hoc werkgroepen voor tijdelijke werkzaamheden / onderwerpen.

Daarnaast mag de intensieve samenwerking met PODIUM zeker niet onvermeld blijven. PODIUM staat voor Periodiek Overleg Documentaire Informatievoorziening Universitair Medische Centra. Zie voor meer info de PODIUM website.